โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่...สู่รั้ว "ม่วง-เหลือง"
เรื่องโดย : นายเบญ เครือสาร

    

นายอิสรภาพ  จินาอิ ผู้อำนวยการฯ, นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคุณครูคุณใหม่ที่มาบรรจุแต่งตั้ง ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ซึ่งคุณครูคนใหม่ที่มาบรรจุคือ คุณครูวีระพงษ์  กันทะเนตร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคุณครูศศิมาภรณ์  วงค์เวียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และในการนี้ ได้มีผู้อำนวยโรงเรียนวาวีวิทยาคม คือนางณัชชาภัทร์ พันธุ์นิติภูมิ ได้ให้เกียรติมาร่วมส่งบุคลากรอีกด้วย ณ ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

วันที่เขียนข่าว : 03 มกราคม 2561
ที่มา : งานบุคลากร