โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

โครงการอบรมธรรมะ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"
เรื่องโดย : นายเลอเกียรติ จันธิมา

    

นายสิงห์ชัย  พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้กล่าวรายงานและนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมธรรมะ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ของสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย

โดยการอบรมครั้งนี้มีนายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

วันที่เขียนข่าว : 04 มกราคม 2561
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักเรียน