โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย ปี 2561
เรื่องโดย : นายธรรมรัตน์ นามสิริ

    

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการทบทวนคำปฏิญาณ และพิธีสวนสนามยุวากาชาด ประกอบไปด้วยระดับชั้น ม.1 จำนวน 56 คน, ม.2 จำนวน 58 คน และม.3 จำนวน 46 คน ครูผู้สอนยุวกาชาด จำนวน 8 คน

2. กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ

3. การแต่งกายชุดยุวกาชาดโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่เขียนข่าว : 31 มกราคม 2561
ที่มา : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน