โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3, ม.6
เรื่องโดย : นายพนม อินต๊ะ

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ขึ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน  โดยมีนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี และมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตรให้กับนักเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมทีี่จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้น ม.3และ ม.6 อีกทั้งยังมีพิธีบายศรี สู่ขวัญ ผูกข้อมือ และการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน ชมวีดีทัศน์และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

วันที่เขียนข่าว : 02 มีนาคม 2561
ที่มา : งานสภานักเรียน