โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4เรื่องโดย : นายเจต เพชราเวช

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง 2 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

โดยมีกำหนดการดังนี้ 

- รับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง 2 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 5

- ประกาศผลสอบ วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง 2

- มอบตัว  วันที 7 เมษายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่

หลักฐานการรับสมัครประกอบด้วย ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือหนังสือรับรอง, สำเนาบัตรปชช.และทะเบียนบ้าน นักเรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง,สำเนาสูติบัตร, รูปถ่าย 1 นิ้ว สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-953276
วันที่เขียนข่าว : 05 มีนาคม 2561
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการ