โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมค่ายยุวชนคนดี ม.1 ม.4
เรื่องโดย : นายธวัช เหรียญทอง

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนดี ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ระดับชั้น ม.4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ โดยมีนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นนี้ ก็เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับทัศนคติ และทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 อีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรพิเศษมูลนิธิกระจกเงา ,สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย, คุณครูพัชรินทร์ ชัยอิ่นคำ และคุณครูจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม English Day Camp อีกด้วย

วันที่เขียนข่าว : 10 พฤษภาคม 2561
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักเรียน