โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสผู้อำนวยการอิสรภาพ จินาอิ ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
เรื่องโดย : นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา

    

นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ร่วมเดินทางไปส่งผู้อำนวยการอิสรภาพ จินาอิ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา พวกเราชาวม่วง-เหลือง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชมรมศิษย์เก่า ครูเก่า โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และสมาคมครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ร่วมกันเดินทางไปส่ง นายอิสรภาพ จินาอิ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 

วันที่เขียนข่าว : 12 พฤษภาคม 2561
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วรค.