โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
เรื่องโดย : นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ คือ ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ย้ายมาจากโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา อำเภอเวียงชัย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ได้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นวันแรก ทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้มีพิธีต้อนรับ บายศรีสู่ขวัญ การแสดงโปงลาง โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน อาทิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการในกลุ่มสหวิทยาเขตริมกก 

วันที่เขียนข่าว : 15 พฤษภาคม 2561
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วรค.