โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
 กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 61
 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
 ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีดอยเรือง บ้านเหล่า
 ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนในวันเปิดเทอม
 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
 ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสผู้อำนวยการอิสรภาพ จินาอิ ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
 กิจกรรมค่ายยุวชนคนดี ม.1 ม.4
 ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4
 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3, ม.6
 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย ปี 2561
 Wiang Chiang Rung's OPEN HOUSE 60
 กิจกรรมค่ายวิชาการ 60
 กิจกรรมวันครู ปี 2561
 โครงการอบรมธรรมะ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"
 ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่...สู่รั้ว "ม่วง-เหลือง"
 กิจกรรมวันปีใหม่และวันศริสต์มาส
 ส่งความสุข ด้วยของขวัญของรางวัลให้นักเรียน วรค. 2561
 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560
 การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร
 บรรยายพิเศษเรื่องอาเซียนศึกษา โดย "อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย"
 นักเรียน วรค. ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ละอ่อนเมือง อนุรักษ์ขนมเมือง"
 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560