โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4
 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3, ม.6
 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย ปี 2561
 Wiang Chiang Rung's OPEN HOUSE 60
 กิจกรรมค่ายวิชาการ 60
 กิจกรรมวันครู ปี 2561
 โครงการอบรมธรรมะ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"
 ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่...สู่รั้ว "ม่วง-เหลือง"
 กิจกรรมวันปีใหม่และวันศริสต์มาส
 ส่งความสุข ด้วยของขวัญของรางวัลให้นักเรียน วรค. 2561
 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560
 การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร
 บรรยายพิเศษเรื่องอาเซียนศึกษา โดย "อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย"
 นักเรียน วรค. ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ละอ่อนเมือง อนุรักษ์ขนมเมือง"
 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ - จิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่ 10
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ปี 2560
 กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560