โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 การตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ ๑ สถานพินิจ ๑ สถานศึกษา
 อัญเชิญพระพุทธบารมีศรีเวียงเชียงรุ้ง ประดิษฐาน ณ รร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
 ร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีดอยเรืองรัตนมงคล
 กิจกรรมจิตอาสาร้อยใจ - ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
 ผู้บริหารและคณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
 กิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2560
 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
 การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1,ม.4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์นักเรียน ม. 3-ม.6
 มอบเกีียรติบัตรแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปี 2559
 เปิดบ้านวิชาการ ปี 2559(WRK Open House)
 กิจกรรมค่ายวิชาการ ปี 59
 ประชุมถอดบทเรียนสร้างความตระหนักรู้ ป้องกันปัญหา 3 เสพ
 คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปี 60
 กีฬาสีภายในปีการศึกษา 2559
 วันครู ปี 60
 สภานักเรียน วรค. จัดงานวันเด็กที่โรงเรียนดงมหาวัน
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ 2560
 กิจกรรมยุวชนประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด
 กิจกรรม 3 เสพ