โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 แถลงข่าวงานวิ่ง "เวียงเชียงรุ้ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1"
 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 กิจกรรมตามโครงการ กต.ตร.ตำรวจภูธรภาค 5
 รางวัลชนะเลิศ สุดยอดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพ ในวัยรุ่น
 น้อมบูชาครูกลอน "สุนทรภู่"
 ร่วมอธิษฐานจิตและส่งกำลังใจ ให้น้อง ๆ ที่ถ้ำหลวง ดอยนางนอน...
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
 กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 61
 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
 ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีดอยเรือง บ้านเหล่า
 ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนในวันเปิดเทอม
 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
 ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสผู้อำนวยการอิสรภาพ จินาอิ ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
 กิจกรรมค่ายยุวชนคนดี ม.1 ม.4
 ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4
 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3, ม.6
 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย ปี 2561
 Wiang Chiang Rung's OPEN HOUSE 60
 กิจกรรมค่ายวิชาการ 60
 กิจกรรมวันครู ปี 2561
 โครงการอบรมธรรมะ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"