โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 บรรยายพิเศษเรื่องอาเซียนศึกษา โดย "อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย"
 นักเรียน วรค. ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ละอ่อนเมือง อนุรักษ์ขนมเมือง"
 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ - จิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่ 10
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ปี 2560
 กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
 “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ​นายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
 การตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ ๑ สถานพินิจ ๑ สถานศึกษา
 อัญเชิญพระพุทธบารมีศรีเวียงเชียงรุ้ง ประดิษฐาน ณ รร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
 ร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีดอยเรืองรัตนมงคล
 กิจกรรมจิตอาสาร้อยใจ - ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
 ผู้บริหารและคณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
 กิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2560
 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่