กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ศูนย์ปฏิบัติการบริหารแก้ไข ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 2)นำโดย ร.ต.ธวัช นามวงศ์ และคณะมอบเมล็ดผักพระราชทาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูธีรวัฒน์ เทพละ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูว่อง สันกว้าน
ครูศศิมาภรณ์ วงค์เวียน
ครูณปภัช บรรณาการ
ครูศุภฤกษ์ กัลปพงศ์