กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูธีรวัฒน์ เทพละ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูณปภัช บรรณาการ
ครูศศิมาภรณ์ วงค์เวียน
ครูกนกวรรณ ปาละวงค์