กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมแสดงความเสียใจกับ คุณครูรัชณิดา วงศ์เนตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูธีรวัฒน์ เทพละ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูณปภัช บรรณาการ
ครูศศิมาภรณ์ วงค์เวียน
ครูศุภฤกษ์ กัลปพงศ์