Previous
Next
ข่าวประชาสัมพันธ์

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าพบ นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อมอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษากองสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ณ ห้องประชุม 44 ปี ศรีทุ่งก่อ จำนวน 300 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากว่าที่ ร.ต.บุญญฤทธิ์ หนองผือ (ศิษย์เก่า ปี 2543) รองผู้จัดการโรงงานบริษัทเมธากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

นักเรียนจิตอาสา….สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟ ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2564 ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ดวัลเลย์ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าพบ นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อมอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษากองสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ณ ห้องประชุม 44 ปี ศรีทุ่งก่อ จำนวน 300 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

ข่าวสาร COVID-19
กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนจิตอาสา….สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟ ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2564 ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ดวัลเลย์ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าพบ นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อมอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษากองสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ณ ห้องประชุม 44 ปี ศรีทุ่งก่อ จำนวน 300 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

ผลงานทางวิชาการ
ข่าวสารงานประกัน
นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เกี่ยวกับโรงเรียน
หมวดหมู่ข่าวสาร
ฟอร์มแบบบันทึก
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง