Previous
Next
ข่าวประชาสัมพันธ์
"วันปิยมหาราช"  23 ตุลาคม 2563

"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…
ข่าวสาร COVID-19
กิจกรรมโรงเรียน
ผลงานทางวิชาการ
ข่าวสารงานประกัน
นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เกี่ยวกับโรงเรียน
หมวดหมู่ข่าวสาร
ฟอร์มแบบบันทึก
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง