Previous
Next
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี กับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลยอดเยี่ยมและหน่วยงายยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย โดยได้มีการตัดสินและคัดเลือกตัวแท…
ข่าวสาร COVID-19
กิจกรรมโรงเรียน
ผลงานทางวิชาการ
ข่าวสารงานประกัน
นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เกี่ยวกับโรงเรียน
หมวดหมู่ข่าวสาร
ฟอร์มแบบบันทึก
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง