Previous
Next
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอเวียงเชียงรุ้งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน600ขิ้นให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

อำเภอเวียงเชียงรุ้งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน600ขิ้นให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

อำเภอเวียงเชียงรุ้งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน600ขิ้นให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 #ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาค…
ข่าวสาร COVID-19
กิจกรรมโรงเรียน
ผลงานทางวิชาการ
ข่าวสารงานประกัน