Previous
Next
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รรับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ จากการประกวดเรียงความหัวข้อ "ออมกับกอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รรับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ จากการประกวดเรียงความหัวข้อ "ออมกับกอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ จากการประกวดเรียงความหัวข้อ “ออมกับกอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ซึ่งจัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ และเ…
ข่าวสาร COVID-19
กิจกรรมโรงเรียน
ผลงานทางวิชาการ
ข่าวสารงานประกัน
นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เกี่ยวกับโรงเรียน
หมวดหมู่ข่าวสาร
ฟอร์มแบบบันทึก
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง