กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูญาณิน วิริจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน
ครูต่อตระกูล บุญปลูก
ครูวิชนี ศรีโชติ
Mr.George Nah
ครูวรัทยา ไชยศิลป์