กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมแสดงความเสียใจกับ คุณครูรัชณิดา วงศ์เนตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูญาณิน วิริจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน
ครูต่อตระกูล บุญปลูก
ครูวิชนี ศรีโชติ
Mr.Humble Simon