กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ศูนย์ปฏิบัติการบริหารแก้ไข ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 2)นำโดย ร.ต.ธวัช นามวงศ์ และคณะมอบเมล็ดผักพระราชทาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูญาณิน วิริจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน
ครูต่อตระกูล บุญปลูก
ครูวิชนี ศรีโชติ
Mr.Humble Simon