กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ศูนย์ปฏิบัติการบริหารแก้ไข ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 2)นำโดย ร.ต.ธวัช นามวงศ์ และคณะมอบเมล็ดผักพระราชทาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูภัทรภร ชัยปัญหา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูวีระพงษ์ กันทะเนตร
ครูธรรมรัตน์ นามศิริ
ครูประภัสสร แบสิ่ว