กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ศูนย์ปฏิบัติการบริหารแก้ไข ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 2)นำโดย ร.ต.ธวัช นามวงศ์ และคณะมอบเมล็ดผักพระราชทาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูณัฐชานนท์ อาทิตยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูเลอเกียรติ จันธิมา
ครูกานต์รวี จันธิมา
ครูจิราภรณ์ บั้งเงิน
ครูเบญ เครือสาร
ครูธวัช เหรียญทอง
ครูชฎาวรรณ สุขัมศรี
ครูชัชวาลย์ บางสินธุ