กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมแสดงความเสียใจกับ คุณครูรัชณิดา วงศ์เนตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูณัฐชานนท์ อาทิตยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูเลอเกียรติ จันธิมา
ครูกานต์รวี จันธิมา
ครูจิราภรณ์ บั้งเงิน
ครูเบญ เครือสาร
ครูธวัช เหรียญทอง
ครูชฎาวรรณ สุขัมศรี
ครูชัชวาลย์ บางสินธุ