กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมแสดงความเสียใจกับ คุณครูรัชณิดา วงศ์เนตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูสมรตน วิริจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูไพชยนต์ ออนตะไคร้
ครูสุรางค์ อุสาหะ
ครูธีรนุช กองแก้ว
ครูสุภรัตน์ อินต๊ะวิกูล