กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมแสดงความเสียใจกับ คุณครูรัชณิดา วงศ์เนตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

ครูนิวัฒน์ กองแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
ครูพนม อินต๊ะ