การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนายธรรมรัตน์ นามศิริ ครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายของการอบรม ได้แก่ ครูในการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 คนจากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 10 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวแนวทางการประเมิน PISA ในระดับชั้นเรียนและสามารถเป็นวิทยากรขับเคลื่อนการเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมิน PISA ต่อไป (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 )

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ