กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ได้พบปะพูดคุยและมอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. และสพม.เชียงราย พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม มอบทุนการศึกษาเพชรเวียงเชียงรุ้ง มอบทุนการศึกษาหลวงปู่ขานฯ อีกทั้งผู้ปกครองยังได้ประชุมกับคุณครูประจำชั้นในทุกห้องเรียน ร่วมกันหาตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสมกับการเป็น “โรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ”
#ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ > https://drive.google.com/drive/folders/1Ukc4rMruPTadhq4yNWtd_wcOw-_DvZG7

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย