กิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายจรัล ฟังเร็ว รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมค่ายวิชาการประกอบไปด้วยกิจกรรมของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การตัดตุงไส้หมู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนกรรม, การประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้น ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ โดยนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน (19 มกราคม 2566)
ชมภาพเพิ่มเติม > https://drive.google.com/…/1jiFCW8LWROQFK8tNWgNZnYlk1ZU…

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท