กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 64

กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 64

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 64 เพื่อเสริมสร้างสมรรถะ พัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่นการทดลองวิทยาศาสตร์การสร้างจร๊วด การเล่น Cup Song, การตัดตุงไส้หมู, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ในการนี้นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมทุกกิจกรรมอีกด้วย

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด