กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 64

กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 64

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 64 เพื่อเสริมสร้างสมรรถะ พัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่นการทดลองวิทยาศาสตร์การสร้างจร๊วด การเล่น Cup Song, การตัดตุงไส้หมู, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ในการนี้นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมทุกกิจกรรมอีกด้วย

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย