นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานในการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (16 มกราคม 2565)

นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานในการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (16 มกราคม 2565)

วันที่ 16 มกราคม 2565 สมาคมครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยมีนายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี ในการนี้นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม อาทิเช่น ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตัวแทนจากหน่วยราชการภายในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และคณะครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
      การจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การมอบโล่รางวัลครูดีศรีเชียงรุ้งประจาปี 2565 และเกียรติบัตร

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย