นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานในการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (16 มกราคม 2565)

นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานในการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (16 มกราคม 2565)

วันที่ 16 มกราคม 2565 สมาคมครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยมีนายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี ในการนี้นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม อาทิเช่น ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตัวแทนจากหน่วยราชการภายในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และคณะครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
      การจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การมอบโล่รางวัลครูดีศรีเชียงรุ้งประจาปี 2565 และเกียรติบัตร

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)