นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานในการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (16 มกราคม 2565)

นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานในการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (16 มกราคม 2565)

วันที่ 16 มกราคม 2565 สมาคมครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยมีนายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี ในการนี้นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม อาทิเช่น ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตัวแทนจากหน่วยราชการภายในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และคณะครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
      การจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การมอบโล่รางวัลครูดีศรีเชียงรุ้งประจาปี 2565 และเกียรติบัตร

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา