กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีนายณัฐชานนท์  อาทิตยา เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show), การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์, การแสดงเต้น cover และการประกวดชุดแฟนซีวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “ซอฟต์พาวเวอร์อย่างไทย ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี” ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย