กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีนายณัฐชานนท์  อาทิตยา เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show), การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์, การแสดงเต้น cover และการประกวดชุดแฟนซีวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “ซอฟต์พาวเวอร์อย่างไทย ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี” ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา