กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีครูภัทรภร ชัยปัญหา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบไปด้วย การเต้น Cover Dance, การแสดงละครพระอภัยต่อต้านยาเสพติด, การประกวดชุดวรรณคดีรีไซเคิล, เต้นป่วง (26 มิถุนายน 2565)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด