กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การบริจาคโลหิตและการใช้ถุงยางอนามัย”

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การบริจาคโลหิตและการใช้ถุงยางอนามัย”

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้มาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การบริจาคโลหิตและการใช้ถุงยางอนามัย” ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 300 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด