กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.ชร.

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.ชร.

นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องสักการะล้านนา ณ วัดศรีดอยเรือง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.ชร. โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน (11/07/65)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด