กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบโล่เกียรติยศแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา