กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบโล่เกียรติยศแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย