กิจกรรม “เปิดบ้านโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม : WRK Soft Power Opening House” ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม “เปิดบ้านโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม : WRK Soft Power Opening House” ประจำปีการศึกษา 2566

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายจรัล ฟังเร็ว รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ร่วมจัดกิจกรรม “เปิดบ้านโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม : WRK Soft Power Opening House” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตริมกก, ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครู,นักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงผลงาน นิทรรศการ รางวัล สื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ กิจกรรมการจำหน่ายของที่ระลึก ของฝาก และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา เช่น วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง, โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง, สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง, พัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างเวทีและโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียน และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายได้ร่วมศึกษา ตลอดจนการแสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง และผลงาน ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก
(23 มกราคม 2567)
ชมภาพเพิ่มเติม > https://drive.google.com/…/1-f4DIWBHMydsiRLY5nFFQu960jf…

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย