ตำรวจประสานโรงเรียน (1 ต.ร. 1 ร.ร.) กับกิจกรรม ครู 5 นาที โดยสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตำรวจประสานโรงเรียน (1 ต.ร. 1 ร.ร.) กับกิจกรรม ครู 5 นาที โดยสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.ชร. ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นำทีมโดย ร.ต.ต.สุขเกษม วงศ์ชัย พร้อมด้วยคณะ ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโทษ พิษภัย กฎหมายกัญชาเสรี และการครอบครองกัญชา ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ต.ร. 1 ร.ร.) กับกิจกรรม ครู 5 นาที ระดับมัธยม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย