นักเรียนจิตอาสา….สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟ ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2564 ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ดวัลเลย์ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

นักเรียนจิตอาสา….สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟ ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2564 ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ดวัลเลย์ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

นักเรียนจิตอาสา….สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟ ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2564 ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ดวัลเลย์ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือครูนิวัฒน์ กองแสน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูฉันทรีย์ สวามิวัศด์ุ และครูพนม อินต๊ะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำหน้าที่จิตอาสา และทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการยกย่อง ที่นักเรียนได้ทำความดีและมีจิตอาสา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด