การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการรณรงค์ ป้องการ แก้ไข ปัญหาสารเสพติด และกัญชาในสถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการรณรงค์ ป้องการ แก้ไข ปัญหาสารเสพติด และกัญชาในสถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนแกนนำรณรงค์กัญชาเสรีในโรงเรียน ร่วมกิจกรรมเผยแพร่คลิปสื่อประชาสัมพันธ์ “ห่างกัญนะ” โดยมีนักเรียนแกนนำทั้งหมด ร่วมทำกิจกรรมเพื่อรณรงค์ กระตุ้นเตือน และร่วมสร้างจิตสำนึก ในการรับรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด รวมถึงกัญชา การมีกัญชาไว้ในครอบครอง โทษและพิษภัยของกัญชา ได้แก่ กิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. การประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
 2. กิจกรรมการแจกแผ่นพับในชุมชน
 3. การจัดทำป้ายคัตเอ้าท์
 4. การให้ความรู้หน้าเสาธง ตามโครงการ (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
 5. วิทยากรจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่ามาอบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ม.2-3
 6. จัดทำคลิปรณรงค์กัญชา

โดยมีนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนการทำกิจกรรมได้แก่

 1. นางสาวสุพิณญา เกตุเหมาะ นักเรียนชั้น ม.4/2
 2. นายจุฑานนท์ ทองเกื้อ นักเรียนชั้น ม.4/1
 3. นายรุ่งโรจน์ ศรีอุดร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 4. นางสาวปวีณา มณีจันทร์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 5. นางสาวบุณยาพร สกุลทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 6. นางสาวชญาดา พรมจักร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 7. นางสาวสุทธิดา ชาวลี้แสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 8. นายยงยุทธ วโรสัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 9. นายศุทธสิน เจริญชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 10. นางสาวรสริน สิทธิชันแก้ว นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 

คลิกที่ลิงค์เพื่อรับชมคลิป VDO  “ห่างกันนะ” >>

https://www.youtube.com/watch?v=akASXP_Hjm0

คลิกที่ลิงค์เพื่อดูภาพกิจกรรมบนเฟสบุ๊ค >>

https://www.facebook.com/school.wrk41/posts/pfbid0Xfbv18ajBux5zgv6PivaxgyHeDeFYBWHdCmaX4Z4W7ZKA39bajB7gWoQ8P8AE3ERl

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา