นัำเรียนแสดงความสามารถในการแสดงนาฎศิลป์ เนื่องในงานฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567

นัำเรียนแสดงความสามารถในการแสดงนาฎศิลป์ เนื่องในงานฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยนายจรัล ฟังเร็ว รองผู้อำนวยการ และครูภัทรวดี ธิตา นำนัำเรียนแสดงความสามารถในการแสดงนาฎศิลป์ เนื่องในงานฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุดการแสดง ได้แก่
1. ชื่อชุดการแสดงฟ้อนเอิ้นขวัญนาฏยอวยชัย
เวลาที่ใช้แสดงประมาณ 6 นาที
จำนวนผู้แสดง 8 คน
2. ชื่อชุดการแสดง ฟ้อนถิ่งบ้องหรรษาตระการตาแห่ครัวตาน
เวลาที่ใช้แสดง 7 นาที
จำนวนผู้แสดง 8 คน
สร้างความประทับใจแก่ผู้รับชมการแสดงภายในงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมให้เป็นที่รู้จัก พร้อมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีกด้วย

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย