กิจกรรมการอบรมตามโครงการ “นักเรียนเชียงรายสมองเพชร ลดอุบัติเหตุทางถนน”

กิจกรรมการอบรมตามโครงการ “นักเรียนเชียงรายสมองเพชร ลดอุบัติเหตุทางถนน”

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ “นักเรียนเชียงรายสมองเพชร ลดอุบัติเหตุทางถนน” โดยมีนายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ทำหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เข้าร่วม จำนวน 84 คน เมื่อวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
#ข่าวกิจกรรมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย