นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับมอบเกียรติบัตรจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37

นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับมอบเกียรติบัตรจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37

นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนายต่อตระกูล บุญปลูก ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รับมอบเกียรติบัตรจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ให้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นสถานศึกษาวิชาทหารร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโครงการ “นศท.จิตอาสาพระราชทาน” ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด