ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

นายจรัล ฟังเร็ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนและก่อนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติ หลักสูตรสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่นักเรียนควรทราบและควรถือปฏิบัติ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมนมัสการพระบรมธาตุทุ่งก่อ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียน (เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567)
ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม > https://drive.google.com/…/1obW5uAZdphq2d21QcmN7I8CZM73…

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท