ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย นายวีระชัย สุวรรณธาราเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2567 ร่วมวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567)
#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท