ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปีศรีทุ่งก่อ ในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด