ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปีศรีทุ่งก่อ ในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท