ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ บูรณาการให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ อันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว

ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ บูรณาการให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ อันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม แจ้งปรับเปลี่ยนการเรียน-การสอน จากในห้องเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมกีฬาสีภายใน ตลอดวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อเวลา 8:37 น.
#เลิกเรียนตามปกติ
#ทำกิจกรรมภายในโรงเรียน
*** หากมีการปรับเปลี่ยนใดๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด