ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ บูรณาการให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ อันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว

ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ บูรณาการให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ อันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม แจ้งปรับเปลี่ยนการเรียน-การสอน จากในห้องเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมกีฬาสีภายใน ตลอดวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อเวลา 8:37 น.
#เลิกเรียนตามปกติ
#ทำกิจกรรมภายในโรงเรียน
*** หากมีการปรับเปลี่ยนใดๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท