ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย นายอรรณพ จูจันทร์ เดินทางมาเยี่ยมเยือนผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย นายอรรณพ จูจันทร์ เดินทางมาเยี่ยมเยือนผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

นางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะและพูดคุย ตลอดจนให้ข้อคิดในการทำงาน งานการสอน และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565)

#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด