ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะพูดคุย และให้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะพูดคุย และให้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

วันที่ 5 มกราคม 2567 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายจรัล ฟังเร็ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวให้โอวาท พบปะพูดคุย และให้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เหล่านักกีฬา ได้คว้าชัยชนะ ให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย