ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะพูดคุย และให้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะพูดคุย และให้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

วันที่ 5 มกราคม 2567 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายจรัล ฟังเร็ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวให้โอวาท พบปะพูดคุย และให้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เหล่านักกีฬา ได้คว้าชัยชนะ ให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา