พิธีถวายราชสดุดี และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พิธีถวายราชสดุดี และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว ท่านรองผู้อำนวยการฯ ได้นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (27 กรกฎาคม 2565)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด