พิธีทำบุญโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล

พิธีทำบุญโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำโดย นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีทำบุญโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่อยู่ในโรงเรียน ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของคนไทย เป็นเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา ความสบายใจ ในการทำงานประจำปี และเป็นเรื่องภาวะด้านจิตใจ ความเจริญรุ่งเรือง แก่โรงเรียน บุคลากร นักเรียน ในโรงเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งภายในงานพิธีทำบุญโรงเรียนในครั้งนี้ มีตัวแทนจากคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน จตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด