พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกรียรศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธี ขบวนพาเหรดประกอบไปด้วยกองทัพนักกีฬา ตัวแทนนักเรียน นักแสดง วงโยธวาทิตของโรงเรียนต่าง ๆ ขบวนวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โรงเรียนปลอดขยะ ฯลฯ ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 และโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีโรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตริมกก 11 โรงเรียน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
ชมภาพเพิ่มเติม> วันที่18 – Google ไดรฟ์

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา