พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกรียรศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธี ขบวนพาเหรดประกอบไปด้วยกองทัพนักกีฬา ตัวแทนนักเรียน นักแสดง วงโยธวาทิตของโรงเรียนต่าง ๆ ขบวนวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โรงเรียนปลอดขยะ ฯลฯ ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 และโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีโรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตริมกก 11 โรงเรียน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
ชมภาพเพิ่มเติม> วันที่18 – Google ไดรฟ์

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย