พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครูและนำกรวยดอกไม้ตามประเพณีนิยมอันได้แก่ ดอกเข็ม ดอกมะเขือ และหญ้าแพรก ที่มีความสวยงามและมีความสร้างสรรค์ นำมาไหว้คณะครู และในการนี้ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ทำพิธีเจิมหนังสือ กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะในการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567
https://drive.google.com/drive/folders/12QlxZg4yaL5U8KuJWrFm5WcNsnPoi99n?usp=drive_link

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย