มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์”

มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์”

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มอบหมายให้นายจรัล ฟังเร็ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเข้าชิงชัยในการเเข่งขัน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ต่อไป และมอบรางวัลเกียรติบัตร เขตพัฒนาสะอาด ห้องเรียนสะอาดประจำเดือน ตามกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม (โครงงานคุณธรรม) และพบปะพูดคุยกับนักเรียนสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาต่อไป (21 ธันวาคม 2566)
** รายการแข่งขันที่ได้ไปต่อในระดับจังหวัด มีดังนี้
กีฬา
1. ตะกร้อ 15 ปีชาย
2. ตะกร้อ 15 ปีหญิง
3. ตะกร้อ ไม่จำกัดชาย
4. วอลเลย์บอล ไม่จำกัดชาย
5. เทเบิลเทนนิสคู่ 15 ปีหญิง
6. เปตอง ประเภททีม 15 ปีชาย
7. เปตอง ประเภททีม ไม่จำกัดหญิง
8. ฟุตบอล ไม่จำกัดหญิง

กรีฑา
100 ม. ไม่จำกัดชาย
200 ม. ไม่จำกัดชาย
400 ม. ไม่จำกัดชาย
4*100 ม. ไม่จำกัดชาย
4*400 ม. ไม่จำกัดชาย
กระโดดไกล ไม่จำกัดชาย
ขว้างจักร ไม่จำกัดหญิง
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดหญิง

#ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย