ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการจรัล ฟังเร็ว เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการจรัล ฟังเร็ว เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 นางยุพินภรณ์ วงค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมพร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้ให้การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการจรัล ฟังเร็ว เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยได้พบปะพูดคุยและแนะนำตัว บริเวณหน้าเสาธง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
#ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย