“ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครูสุริยา หนองผือ สู่รั้วม่วง – เหลือง ด้วยความยินดียิ่ง”

“ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครูสุริยา หนองผือ สู่รั้วม่วง – เหลือง ด้วยความยินดียิ่ง”

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลการทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม นำโดยนายสรายุทธ ติยะกว้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่ได้มาส่งตัวครูสุริยา หนองผือ มาปฏิบัติหน้าที่ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.ชร (6 ตุลาคม 2565)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท