“ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครูสุริยา หนองผือ สู่รั้วม่วง – เหลือง ด้วยความยินดียิ่ง”

“ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครูสุริยา หนองผือ สู่รั้วม่วง – เหลือง ด้วยความยินดียิ่ง”

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลการทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม นำโดยนายสรายุทธ ติยะกว้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่ได้มาส่งตัวครูสุริยา หนองผือ มาปฏิบัติหน้าที่ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.ชร (6 ตุลาคม 2565)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด