ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ที่มาแสดงความยินดี กับนายจรัล ฟังเร็ว ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ที่มาแสดงความยินดี กับนายจรัล ฟังเร็ว ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

วันที่ 3 มกราคม 2561 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ที่มาแสดงความยินดี กับนายจรัล ฟังเร็ว ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นอกจากนี้ ท่านผู้อำนวยการบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ รวมถึง ได้มีคณะผู้บริหาร จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในสหวิทยาเขตริมกก และโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมแสดงความยินดี

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย