ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ที่มาแสดงความยินดี กับนายจรัล ฟังเร็ว ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ที่มาแสดงความยินดี กับนายจรัล ฟังเร็ว ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

วันที่ 3 มกราคม 2561 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ที่มาแสดงความยินดี กับนายจรัล ฟังเร็ว ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นอกจากนี้ ท่านผู้อำนวยการบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ รวมถึง ได้มีคณะผู้บริหาร จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในสหวิทยาเขตริมกก และโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมแสดงความยินดี

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา