วันครูประจำปี 2567 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

วันครูประจำปี 2567 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

วันครูประจำปี 2567 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มอบหมายให้นายจรัล ฟังเร็ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี ในการนี้นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนา พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป, มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งร่วมกิจกรรมรำลึกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครู และบูรพคณาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน นอกจากนี้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับโล่รางวัลระดับชาติ,รางวัลระดับชาติและรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย (16 มกราคม 2567)
ชมภาพเพิ่มเติม > https://drive.google.com/…/1NzjvumFY7cAKBSDucs8QcTXStgw…

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย