“ว.ร.ค. พร้อม” !!

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำโดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนายจรัล ฟังเร็ว รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ นายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้มอบนโยบายและให้คำแนะนำเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน การดำเนินโครงการ “สุขาดี มีความสุข” และดำเนินโครงการ “เรียนดี มีความสุข” ให้เป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย