อวยพรและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ท่านนายอำเภอบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

อวยพรและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ท่านนายอำเภอบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 4 มกราคม 2567 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูธรรมรัตน์ นามศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะครู เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ท่านนายอำเภอบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้อวยพร และส่งกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดถึงครอบครัวทุกท่าน มีความสุขตลอดปี 2567

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย