อวยพรและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ท่านนายอำเภอบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

อวยพรและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ท่านนายอำเภอบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 4 มกราคม 2567 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูธรรมรัตน์ นามศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะครู เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ท่านนายอำเภอบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้อวยพร และส่งกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดถึงครอบครัวทุกท่าน มีความสุขตลอดปี 2567

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา